BK Vestias bestyrelse har valgt en ny organisering for at styrke klubben som både en fodboldklub og en forening, der tager socialt ansvar.

Opdeling i to områder
Den nye organisering indebærer en opdeling i et projektområde og et sportsligt område som separate enheder. Målet er at udvikle klubbens partnerskaber og sociale engagement samt forbedre fodboldfagligheden og træningen på tværs af alder og køn, så BK Vestia kommer til at stå endnu stærkere i fremtiden.

Nye ansættelser til de to områder
Som en del af den nye organisering ansætter BK Vestia en projektleder og en sportslig leder til at lede de to områder. Klubben søger først internt efter kandidater til de to poster. Forventningen er at have projektlederen på plads inden efterårsferien. Klubben har allerede udpeget Martin Biil Larsen som den nye sportchef. Martin er i forvejen frivillig træner i klubben og udviklingstræner og har en baggrund som tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet FCK.

Mere fokus på pigefodbold og ungtrænere
BK Vestia har også ansat Mathilde Grøn Mejsner og Carl Emil Kousgaard Linneberg for at styrke indsatsen inden for pigefodbold og uddannelse af ungtrænere.

Mathilde skal træne et nystartet pigehold på tværs af årgangene 2015-2017, som er et målrettet initiativ for at få endnu flere piger til at opdage glæden ved fodbold. Carl Emil bliver ansvarlig for vores succesrige ungtrænerordning og vil fungere som udviklingstræner for ungtrænerne. Carl Emil er i forvejen også ansvarlig for klubbens kvindeseniorhold.

Mathilde har selv spillet fodbold og er netop påbegyndt lærerstudiet. Carl Emil har en lang historik i BK Vestia som både spiller, ungtræner og træner.

De nye medarbejdere vil give et løft til foreningen
Den nye organisering kommer til at give BK Vestia et løft, fortæller bestyrelsesformand Bo Kousgaard.

“Vi er superglade for at kunne udvide vores kapacitet gennem ansættelserne af Martin, Mathilde og Carl Emil. De ekstra kræfter på banen gør, at vi sammen kan gøre BK Vestia til et endnu bedre fællesskab for vores cirka 1.400 medlemmer, siger bestyrelsesformand Bo Kousgaard.

Den nye organisering af det sportslige område trådte i kraft med den nye fodboldsæson i begyndelsen af august. Frem mod ansættelsen af en projektleder bliver projektområdet varetaget af de øvrige ansatte på området i samarbejde med bestyrelsen.