Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune besluttede på deres møde d. 7. december 2023 at bevilge BK Vestia penge til at renovere Multibanen på Bavnehøj Idrætsanlæg, som klubben benytter ifm. træningen, og som bydelens børn og unge bruger til selvorganiseret idræt og fodbold.

Klubben har søgt Københavns Kommunes Anlægspulje til idrætsfaciliteter om støtte til at renovere multibanen, som er nedslidt efter flere års intensiv brug. Vi har søgt kommunen om 342.000 kr. og har modtaget hele beløbet i støtte. Vi stiller en medfinansiering på 40.000 kr., og det samlede anlægsbeløb når dermed op på 382.000 kr.

Ingen Multibane kan betyde længere ventelister
Uden en funktionsdygtig multibane er det ikke muligt for BK Vestia at opretholde sin træningskapacitet, hvilket kan føre til øgede ventelister, ligesom det vil begrænse mulighederne for at dyrke idræt for de mange andre brugere, der benytter Multibanen. En renovering af kunstgræsset vil dermed forbedre vores muligheder for at tilbyde børn og unge fra Vesterbro, Kgs. Enghave og Sydhavn fodboldtræning på Multibanen i sikre rammer

Om Multibanen
Multibanen er en indrammet kunstgræsbane på ca. 20×40 meter med bander, der gør det muligt at spille fodbold på et lille område. Den er placeret direkte op til BK Vestias øvrige to fodboldbaner på Bavnehøj Idrætsanlæg, og er meget besøgt af bydelens børn og unge i hele sommerhalvåret.

Multibanens underlag består af kunstgræs, som efter mange års intensiv benyttelse er så nedslidt, at banen ikke længere er sikker at bruge til at træne fodbold. Multibanen er mærket op med sidelinjer og linjer til at markere fx målfelt, og linjerne er flere steder slidt op, således er der fordybning i banen, hvor linjen mangler, hvilket medfører risiko for at spillere og brugere kommer til skade, når de spiller på banen.

Byggeriet går i gang til foråret
Vi regner med, at renoveringsarbejdet går i gang til foråret 2024, hvor vejret egner sig til det. Vi informerer om renoveringsprojektet, når de konkrete planer er på plads.

Multibanens kunstgræs er i dag slidt ned efter mange års intensiv brug og i sin nuværende stand er banen ikke sikker at benytte for BK Vestias medlemmer og de skoler og institutioner og selvorganiserede brugere, som benytter banen til idræt.