Tilskud til aktiviteter

De sociale aktiviteter har stor betydning for klubbens fællesskaber

Derfor vil vi i BK Vestia gerne støtte, at lederne sammen med forældre (ved børne- og ungdomshold) arrangerer sociale aktiviteter for spillerne, som fx fester, fællesspisninger, udflugter, træningslejre, rejser til stævner etc.

Vi støtter især årgangsaktiviteter – fremfor holdaktiviteter – for at fremme sammenholdet på tværs af hold på de enkelte årgange.

Vi opbygger en videnbank

Vi er gået i gang med at opbygge en videnbank omkring forskellige aktiviteter, baseret på erfaringer fra tidligere Vestia initiativer. Planen er, at vores trænersupport skal være kunne hjælpe jer ledere med videndeling, sådan at I ikke skal starte forfra med research, hver gang der opstår en ide og et ønske om at lave en aktivitet for spillerne.

Der kommer mere info om aktivitetssupport her på siden, når vi er længere med udviklingen af videnbanken. Har du selv nogle erfaringer i form af anbefalinger, gode tips eller lign, så skriv meget gerne til vores administration på info@vestia.dk

Sådan søger du aktivitetsstøtte

Klubben kan hjælpe med rådgivning og med tilskud til aktiviteter. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken aktivitet, man gerne vil lave.

Send en ansøgning om støtte til bestyrelsen på bestyrelsen@vestia.dk – i ansøgningen angiver du:

  • Hvad ønsker I hjælp til? Rådgivning og/eller tilskud?
  • Kort beskrivelse af aktiviteten
  • Kort beskrivelse af formål
  • Aktivitetsdato(er)
  • Antal deltagere – hhv. spillere og ledere
  • Budget for aktiviteten, herunder tal på forældre/egenbetaling og andet tilskud fra sponsor eller lign.

Sørg for at gå i gang med at planlægge i god tid – vi kan bedre hjælpe jer, hvis det ikke skal ske i sidste øjeblik :).

Bestyrelsen mødes hver fjerde uge. Når bestyrelsen har behandlet ansøgningen, får du besked via klubbens trænersupporter.

Det er også muligt at søge kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Skriv til BK Vestias administration på info@vestia.dk hvis du kan se et behov.