Referater fra generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Det er her, fundamentet i form af vedtægter, valg, ansvar og økonomi bestemmes.

Det er på generalforsamlingen, medlemmerne har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er også her medlemmerne har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet, og det er her bestyrelsen skal fremlægge, forklare og besvare spørgsmål om årets aktiviteter.

Generalforsamlingsreferatet er et referat af de væsentligste punkter, som er blevet drøftet under en generalforsamling.

REFERAT GF 2023

REFERAT GF 2022

REFERAT GF 2021