Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter fungerer som en forenings interne retningslinjer og regler, hvilket er med til at skabe og bevare en struktur i foreningen.

Hvis der f.eks. opstår et problem, er det vedtægterne, der skal beskrive, hvordan det løses, da de er retninglinjer til hvordan foreningen styres, til bestemmelse af hvem der har autoritet til handlinger. Sagt på en anden måde, udgør vedtægterne foreningens lov og regler.

Vedtægter er derfor vigtige, og er også et krav, når vi f.eks. søger tilskud eller lignende økonomisk støtte fra det offentlige.

Her kan du hente de senest vedtagede vedtægter for BK Vestia – pr. 24 06 2020

VEDTÆGTER BK VESTIA