Om BK Vestia

VÆRDIER

Vi er stolte af at være en klub, hvor spillerne er kammerater fremfor konkurrenter, hvor der spilles ambitiøs fodbold, men med plads til at fejle og mod til at komme igen. .

Det betyder ikke, at vi lægger os ned, når vi møder de ‘store’. For som det har lydt, siden bydelen var aktiv i 1940’ernes modstandskamp: ‘Vesterbro overgiver sig aldrig’.

Vi er stolte af vores mere end 120 år lange historie og dybe rødder som en lokal forening på Vesterbro og i Kgs. Enghave, og vi rummer den mangfoldighed og det fællesskab, der altid har kendetegnet de to kvarterer.

Vi stræber efter kvalitet i træningen og fokuserer på at skabe et trygt og udviklende træningsmiljø. Og så sætter vi en ære i at spille positiv, teknisk fodbold.

Som klub tror vi på værdien i at møde alle med god stil – både i og udenfor klubben. Det vil for os sige med respekt, hjælpsomhed og med viljen til at skabe gode fælles oplevelser omkring verdens bedste sport.

VISION

Vestias vision er at drive en tjekket breddeklub med en uhøjtidelig og rar stemning. Foreningen skal være moderne og innovativ med fokus på fællesskab og samarbejde.

Vestia har dygtige trænere, der fokuserer på kammeratskab, respekt og kvalitet i træningen, og vi sætter en ære i at spille ambitiøs fodbold.

Men vi er også bevidste om, at det ikke kun handler om at ‘uddanne’ fodboldspillere. I lige så høj grad fokuserer vi på at inspirere og motivere til dannelse af mennesker, der er rummelige, hjælpsomme, pålidelige og har gode samarbejdskomptencer.

Smil og glæde kendetegner klubben. Vi tager værtsrollen på os og det skal være rart at besøge Vestia.

Vestia deltager aktivt i at udvikle lokalområdet. Vi arbejder med sociale partnerskaber, der skal fungere inkluderende overfor foreningsuvante børn og unge. Vi deltager også målrettet i arbejdet med at påvirke udviklingen i området i retning af at skabe flere rekreative områder. Fx i visionen omkring Vester Remisepark.

BK Vestias historie

Boldklubben Vestia blev stiftet 11. maj 1897 på Vesterbro i København under navnet Vesterbro KFUM. Vestia er Københavns 4. ældste fodboldklub efter KB (1876), Frem (1886) og B93 (1893).

DET STARTEDE MED LANGBOLD
De første år tog man i Søndermarken og spillede langbold bag Korups Have.

I 1907 begyndte en gruppe af unge mænd at spille fodbold på en byggeplads ved Jægerhuset. De byggede mål af medbragte stænger og pæle på en grund på hjørnet af Sønder Boulevard og Enghavevej, der hvor bageriet Ambassadøren ligger i dag.

Det har været friske og entusiastiske unge mænd på Vesterbro, for de måtte slæbe målstænger og bolde frem og tilbage imellem KFUM og byggepladsen.

DER VAR ENGANG ET KLUBHUS
Klubben fik for egne midler sit første klubhus i 1908 ved Vester Kirkegårdsvej – i dag Bavnehøjs Alle. Indvielsen markeret med en kamp mod Nordvestkvarterets KFUM, og i dagens anledning var fra England indkøbt hvide bluser med røde skjolde og hvide kors med KFUM indbroderet.

KFUMBU (KFUMs Boldspils Union) blev dannet i 1913 og var klar til at tage kampen op mod blandt andre KBU – med Valby, Sundby, Frederiksberg, Vesterbro, Hellerup, Frue, Jacobs og Stefans KFUM som medlemmer.

VESTERBRO OVERGIVER SIG ALDRIG
Vesterbro KFUM blev dog indmeldt i KBU som en af de sidste KFUM-klubber under navnet Boldklubben VESTIA.

Dette skete i 1946 lige efter krigens afslutning, hvor Vesterbro spillede en vigtig rolle i modstandskampen mod tyskerne under mottoet ”Vesterbro overgiver sig aldrig”.

SÅDAN OPSTOD NAVNET VESTIA
Historien fortæller, at formand Harry Ankerdal på 10 minutter fandt på navnet Vestia, fordi KBU – som var en samling af københavnske klubber – krævede, at man udelod KFUM-navnet, hvis man skulle indgå i deres turnering.

Harry Ankerdals løsning var at sammenskrive VESTerbro Kfums Idræts-Afdeling til navnet VESTIA.

I dag er Vestia en ambitiøs breddeklub med stigende medlemstal, forankret i fællesskab og god fodbold og med dybe rødder i Vesterbro.

Vestia har omkring 1200 medlemmer og er dermed iblandt de 10 største klubber i København og lige udenfor top 20 på landsplan.

Samarbejdspartnere

I Vestia er vi glade for og stolte over at have nogle samarbejdspartnere, der har fokus på de samme værdier som os.

 • Sportigan
  Vestia har et tæt lokalt samarbejde med Sportigan på Vesterbrogade. Sportsbutikken forhandler Vestia-tøj og fungerer således både som vores lager og forhandler. Alle Vestia-medlemmer får gode rabatter.
 • Select Sport
  Danmarks bedste udbyder af fodbolde og udstyr kræver ingen yderligere introduktion. Vestia er glade for at have et velfungerende samarbejde med Select Sport, der sikrer os det bedste fodboldgrej og – ikke mindst – vores helt egen unikke klubtrøje, som er udviklet i samarbejde med Select.
 • F.C. København
  Vestia er en af F.C. Københavns officielle samarbejdsklubber. Det giver Vestia vigtig knowhow om træningsmiljø og trænerudvikling og en god dialog samspillet mellem bredde og elite. Samarbejdet betyder desuden, at Vestias helt ekstraordinære talenter kan tilbydes en struktureret og kontrolleret overgang fra børnefodbold til eliteungdomsfodbold.
 • Nordea-fonden
  Nordea-fonden har bidraget til vores multibane, der har givet et løft i kvaliteten af den træning, som vi kan tilbyde – særligt til de yngste årgange, der har stort udbytte af det intime rum, som banen udgør. Vi glæder os meget over samarbejdet med Nordea-fonden, der sammen med Vestia fokuserer på at skabe gode liv.
 • Telerepair
  Telerepair handler med refurbished elektronik og står for en genbrugstankegang, der flugter fint med Vestias værdier. Aftalen giver rabatter til alle Vestia-medlemmer og styrker vores lokale forankring på Vesterbro.

 

I Vestia er vi glade for og stolte over at have nogle samarbejdspartnere, der har fokus på de samme værdier som os.