Bestyrelsens forretningsorden

Foreningen har besluttet at opstille en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Forretningsordenen sikrer, at det enkelte bestyrelsesmedlem ved, inden for hvilke rammer bestyrelsens arbejde foregår. Indholdet supplerer foreningens vedtægter med de aftaler, som er nødvendige for at bestyrelsens arbejde kan fungere i det daglige. Forretningsordenen kan også være holdepunktet, hvis der opstår tvivl i bestyrelsen om indkaldelse til og afvikling af møder

Vi gennemgår forretningsordenen mindst en gang årligt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det er bestyrelsen selv, der bestemmer indholdet af forretningsordenen under hensyntagen til foreningens vedtægter. Forretningsordenen kan løbende ændres og tilpasses bestyrelsens ønsker og behov.

FORRETNINGSORDEN BK VESTIA