Økonomi

Årsregnskabet er den økonomiske årsrapport over aktiviteterne i foreningen.

Årsregnskabet skal give et dækkende og retvisende billede af foreningens økonomi – både rettet mod vores medlemmer, men også mod omverdenen (offentlige tilskudsgivere, fonde etc.).

Et årsregnskab består typisk af en resultatopgørelse (driftsregnskab) og en balance (status). Resultatopgørelsen viser foreningens indtægter og udgifter i det forgangne regnskabsår og foreningens økonomiske resultat (overskud eller underskud).

Årsregnskabet revideres af en ekstern revisor og fremlægges på den årlige generalforsamling.

Her finder du årsregnskaber for BK Vestia.

ÅRSRAPPORT 2022

ÅRSRAPPORT 2021

ÅRSRAPPORT 2020

ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSRAPPORT 2018

ÅRSRAPPORT 2017