Første kuld af socialtrænere udklækket!

Vi vil gerne introducere de nye socialtrænere, som har til opgave at holde øje med alle de ting, som ikke direkte har med fodbold at gøre. Nemlig hvordan spillerne har det, harmonien på holdet, og hvordan trænerene påvirker spilleren – både det gode og det mindre gode. Socialtrænerne skal gerne være opsøgende og hvis nødvendigt også tage snakke med de andre forældre.  

I samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning har vi over to aftener af tre timers undervisningsgange haft forældretrænere til workshops i mentalisering programmet

Følgende årgange har nu en socialtræner: 

  • 2010 drenge 
  • 2015 drenge
  • 2008 drenge 
  • 2009/10 piger
  • 2011 drenge 
  • 2012 drenge

Hvis de har lyst, så vil de bære en speciallavede CANVAS-vest i Vestias farver. 

Det hele skal ses i forlængelse af et større fokus på trivsel og velvære. Det hænger sammen med hold protokoller og ‘Fodbold er for alle’ … Endnu en indsats som forbinder viden med konkret handling.   

Det er et ansvar, som mange trænere allerede har løftet i mange år – men som også er et stort, ekstra krav når man også logistisk skal have træning og kamp til at fungere. 

Derfor ser vi et stort potentiale i denne rolle. På flere hold har der været en socialtræner-funktion, en voksen som har kontakt med forældre/spillere (holdleder) eller en anden som har stået for at arrangere sociale arrangementer på holdet. De skal endelig blive ved med at være der! 

Håbet er at dele ansvaret ud mellem flere hænder, og sørge for at de hænder et blevet klædt på til opgaven. Vi opfordrer alle hold til at inkludere socialtrænerne i diverse planlægnings-trænertråde. 

Alle socialtrænere vil have tæt sparring efter behov med Sixten (trivselstræner) og Frederik (regnbue-ansvarlig og sociale partnerskaber), som altså også har deltaget i workshops.

Et stort ønske, som klubben længe har arbejdet på, er nu blevet opfyldt. 

Vi glæder os til at få uddannet socialtrænere til de resterende årgange. Vi håber at kunne udbyde uddannelsen senere på året eller i starten af det kommende.