Set i lyset af situationen omkring coronavirus lukker vi ned for alle aktiviteter, herunder træning og kampe både udendørs og indendørs – også deltagelse i udebanekampe. Dette gælder foreløbig i 14 dage – dvs frem til og med torsdag den 26/3.

Vi har IKKE kendskab til, at nogen spillere eller ledere i Vestia er smittet gennem klubbens aktiviteter – eller er smittet i det hele taget. Men vi mener, det er det mest fornuftige at tage en time-out, mens vi afventer, at situationen bedrer sig.

Vi vil infomere jer løbende, og vi opfordrer til, at alle følger de officielle udmeldinger fra myndighederne om de forholdsregler, vi alle kan tage for at undgå at sprede smitten unødvendigt:

http://bit.ly/SSTomcorona

http://bit.ly/paspåhinandenVestia

I denne situation holder vi sammen ved at holde fornuftig afstand.

In light of the coronavirus situation, we shut down all activities, including training and matches both outdoors and indoors – also participation in away-matches. This applies provisionally for 14 days – ie until Thursday 26/3.

We have no knowledge of any players or leaders in Vestia infected through the club’s activities – or have been infected at all. But we believe, it makes sense to take a time-out, while we wait for the situation to improve.

We will seek to inform on an ongoing basis, and we urge everyone to follow the official announcements from the authorities about the precautions, we can all take to avoid spreading the infection unnecessarily:

http://bit.ly/SSTomcorona

http://bit.ly/paspåhinandenVestia

In this situation, we stick together by keeping a sensible distance.