3 mio. kr i kommunalt gebyr for brug af idrætsfaciliteter er en trist nyhed. Kbh. kommune har – måske utilsigtet – sendt et signal om manglende anerkendelse af de frivillige i Københavnske idrætsforeninger. Foreningernes økonomi rammes, men det kan især blive dyrt for stemningen og motivationen i foreningerne.

Glem venligst alt om eliten – den skal nok klare sig. Her rammes bredden. Her rammes foreningernes arbejde for folkesundhed, og civilsamfundsopbyggende fællesskaber. Danmark er nærmest bygget på foreningstanken!

Den gode nyhed for Vestia er en fordelingsmodel, hvor foreninger med mange børn og unge får minimale udgifter. Vestia rammes ikke økonomisk. Det betyder dog, at andre mærker det lidt mere. DBU København bliver f.eks. ramt tungt af gebyrer på brug af baner til kampe – de penge kan kun komme fra klubberne…

…Kommunen må spare, selvom der er penge i kassen. Lad os håbe, at en ny regering giver lidt friere rammer for økonomien i hovedstaden, så vi undgår et årligt tilbagevendende krav om besparelser på idrætten.

Kommentar af Søren Vesterbæk (formand i Vestia)