Om bøder og kampe

Praktiske oplysninger for at reducere udgift til bøder

Nedenfor kommer praktiske oplysninger, som vi håber vil medvirke til at nedbringe vores årlige bødegebyr. Formålet er, at alle trænere, ledere og ansvarlige er bekendt med gebyrreglerne og bevidste om, at de har et ansvar for at overholde reglerne, så vores allesammens fælles klubkasse ikke bliver pålagt en unødvendig bøde.

Gebyrer

I DBU turneringer er der gebyrer for de fleste overtrædelser.

Kampflytninger

Dommerpåsatte kampe
Alle kampe skal flyttes via KlubOffice. Fristen for gennem KlubOffice at kunne ændre kamptidspunkt er 5 dage inden såvel aktuel som ønsket spilledag. Dette vil oftest gælde 11-mands kampe.

Dommerløse kampe
Kampene må ikke uden forudgående aftale rykkes ud af den af DBU København fastsatte uge (man-søndag). Bemærk, at fristen for at flytte ”døm-selv-kampe er min. 1 dag før ny såvel som oprindelig spilledato.Dette vil oftest gælde 7-mands kampe.

Flytte hjemmekamp
I skal kontakte modstanderen og finde nogle mulige datoer, kampen kan flyttes til. Derefter skal i have fat i BK Vestias administration på info@vestia.dk for at søge om en ledig banetid. Når denne er fundet, vil der blive oprettet en officiel flytteanmodning, som modstanderne skal godkende.

Flytte udekamp
I skal kontakte modstanderen for at få rykket en udekamp. De skal derefter finde bane osv. Derefter oprettes en officiel flytteanmodning, som BK Vestias administration skal godkende. Skriv gerne til administrationen, så de ved, det er noget, I har aftalt.

Læs mere her

 

Resultatindberetning

Resultater
Du kan indberette resultatet af en kamp på en af følgende måder:

Via DBU app’en Kampklar
Gå i Værktøjskassen, vælg “Indberet resultat og Kampfakta”. Indtast kampnr. og resultatet kan indberettes. Du kan også komme til resultatindberetningen via selve kampsiden – her trykker du så på det lille “3-2” symbol, benævnt “Resultat/Kampfakta”.

Via Mit DBU
Log ind på DBU’s eller lokalunionens hjemmeside. Vælg “Resultatindberetning/kampfakta” i venstremenuen og følg vejledningen på skærmen.

Hvis du skulle komme til at taste forkert, kan du inden for en time efter indtastningen ændre resultatet til det korrekte. Hvis du først opdager det efter en time, skal du kontakte DBU København, som vil rette resultatet hurtigst muligt.

Generelt bedes du altid kontakte DBU København inden for normal åbningstid, hvis du fx har følgende problemer:

  • du har problemer med det elektroniske holdkort
  • du har tastet forkert resultat
  • du har tastet forkert kampnummer

 

 

Undgå at bliver taberdømt

Afbud til kamp
Et afbud skal være meddelt såvel DBU København, som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt.

Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

DBU Københavns turneringsvagt har åbent hver lørdag og søndag i turneringsperioden fra kl. 08:00 – 10:00, hvis klubber eller dommere skal melde akut afbud til en kamp.

Tlf. 39 27 71 44

Du kan altid sende en mail til: turnering@dbukoebenhavn.dk

Udfyld holdkort i god tid
Husk at udfylde holdkortet inden kampstart, så undgår I at blive taberdømt og belaste klubkassen med bøder.

Reglerne for udfyldelse af holdkort har været de samme i mange år. Her er det, du skal vide:

Vejledning i at udfylde Holdkortet via Mit DBU (LU kampe)

Vejledning i at udfylde Holdkortet via App (Bredde kampe)

Se her hvordan du kan få påmindelser om at huske at udfylde holdkort.