I BK Vestia vil vi give foreningens mange skønne frivillige de bedst mulige rammer for deres indsats. Vi har derfor brug for sportslige ledere til at understøtte træningen i børne- og ungdomsafdelingerne:

 • Opstart: U4-U6
 • Yngre børn: U7-U9
 • Ældre børn: U10-U13
 • Ungdom: U14-U19

Som sportslig leder skal du vejlede, uddanne og supportere de frivillige forældretrænere.

Vi lægger vægt på, at du har en høj fodboldfaglighed. Du skal kunne inspirere forældretrænerne til at planlægge, organisere og udføre innovativ og spændende træning. Du skal kunne demonstrere konkrete øvelser og gode træningsrutiner og -vaner, og du skal kunne inspirere dem med forslag til, hvordan de selv kan arbejde med deres fodboldfaglighed, søge viden og uddannelse.

Som sportslig leder skal du kunne formidle BK Vestia’s værdier om fællesskab for alle og motivation gennem leg og mestring. I BK Vestia tager vi et særligt socialt ansvar på os, og vi lægger vægt på, at alle børn og unge får lige adgang til kvalitet i træningen. Vi forventer, at du kan bidrage til en sund social struktur med fokus på lighed, samarbejde og værdifulde venskaber, der motiverer børnene og de unge til at blive i det aktive fællesskab.

Det er et plus at have et godt indblik i børns motoriske og kognitive udvikling og i udviklingen af børn og unges sociale færdigheder.

Vi er en klub for både piger og drenge, og vi ser også miksfodbold som en komponent, der kan skabe sammenhængskraft i foreningen.

Som sportslig leder indgår du i BK Vestias sportslige ledelse og er her aktiv i at forme og eksekvere klubbens sportslige strategi.

Jobbeskrivelse

Som sportslig leder i BK Vestia vil dine primære opgaver være at:

 • Etablere en god træningskultur på årgangene.
 • Vejlede, uddanne og supportere forældretrænere.
 • Samarbejde med de øvrige sportslige ledere og klubbens sportslige udvalg om at udvikle træningskulturen og den sportslige strategi i BK Vestia.

I praksis betyder det bl.a., at du skal deltage i 4 ugentlige træningspas. For yngre børn, ældre børn og ungdom vil den ene træning være en fælles fredagstræning på tværs af årgange og køn. For den sportslige leder for opstartsafdelingen vil to træningspas være lørdag formiddag med de de yngste i Bulderbold (U4-U5) og efterfølgende med U6 børnene.

Kvalifikationer
 • Du skal have DBU B-licens og/eller betydelig erfaring med at arbejde fodboldfagligt med børn.
 • Du skal have lyst og evner til at lede både børn og frivillige trænere.
 • Du skal have mod på at deltage i opbygningen af en ny kultur i en gammel klub.
 • Vi forventer en fleksibel og samarbejdsorienteret tilgang til foreningslivet.
Løn

Løn efter aftale. Der er gode muligheder for uddannelse.

Se jobbet som en mulighed for at blive en del af et værdibåret fællesskab og lønnen som et supplement til SU’en eller til den løn, du får fra dit primære job. Med andre ord: Du skal nok ikke søge jobbet, hvis du ønsker at blive rig, men hvis du ønsker at blive glad ;).

Arbejdstid

Du kan forvente en gennemsnitlig arbejdstid på ca. 12 timer om ugen.

Arbejdssted

BK Vestia bor ved Bavnehøj Idrætsanlæg, Enghavevej 90, 2450 Kbh. SV.

Hvem er vi

BK Vestia er stiftet i 1897 og dermed en af Danmarks ældste klubber. BK Vestias mission er at være en tjekket breddeklub med et trygt læringsmiljø, hvor vi udvikler dygtige spillere med gode sociale kompetencer. Vi er stærke på det fællesskabsorienterede, det innovative og på rummelighed. Vi arbejder ud fra en grundlæggende værdi om ligeværd.

Ansøgningsfrist

Vi indkalder løbende til samtaler. Tiltrædelse snarest.

Send ansøgning, kort CV og eventuelle referencer til os på velkommen@vestia.dk
Mrk.: ‘Sportslig leder’

Vi glæder os til at høre fra dig!