De senere år har vi flere gange set nyheder om skadelige stoffer i gummi granulat til kunstbaner. Aktuelt skriver DR om nye EU grænseværdier for otte skadelige typer af aromatiske kulbrinte.

Vestia er i løbende dialog med Københavns kommune, og ser ikke aktuel årsag til at frygte sundhedsfarer ved at spille på kunstgræs. Netop i dag har vi (igen) fået bekræftet, at granulatet på Bavnehøj…

…Er testet, og ikke fundet skadeligt 
…Er af bedste kvalitet – ikke af genbrugs gummi
…Allerede overholder kommende EU græseværdier
…Overholder alle Miljøministeriets aktuelle vejledninger:
https://mst.dk/…/nyhedsarkiv/2018/maj/ny-vejledning-om-kun…/

For tiden sker der stor udvikling af nye kunstbelægninger med mindre, eller slet ingen gummigranulat. Kommunen arbejder løbende med at integrere nye miljørigtige løsninger i nye baner, og i de eksisterende baner der renoveres.

En kunstbelægning formodes at have 10 års holdbarhed – banen på Bavnehøj blev anlagt i 2012.