Corona-regler

Protokol for deltagelse i træning og kampe

OPDATERING 22.03.2021: NYT FORSAMLINGSLOFT

Nu må vi være 50 personer samlet til fodbold. Dette gælder både for træning og kamp. I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.

Det vil sige: Tilskuere/forældre er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere mv.

De nye regler giver også mulighed for, at der kan spilles 11v11 kampe. Også her gælder det, at tilskuere ikke er tilladt.

Vær særligt opmærksomme på følgende forhold:

 • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder både for træning og kamp.
 • Forsamlingsloftet på 50 personer gælder for alle aldersgrupper.
 • I de 50 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med. Tilskuere er ikke tilladt.
 • En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe af gangen. Træneren tæller med i de 50 personer, som en gruppe må bestå af.

Kampe

 
DBU siger, at:
 • Vi må arrangere og spille kamp, hvis det er muligt indenfor det gældende forsamlingsforbud.
 • Vi overholder forsamlingsforbuddet, hvis der er max 50 aktive deltagere pr. turnering inkl. trænere, dommere, officials mv.
 • Der må ikke være tilskuere til kampene. Undtagelsen for forsamlingsloftet på 10 personer udendørs, gælder kun for selve idrætsaktiviteten.
 • Hvis der foregår flere stævner samme sted, skal de være klart og effektivt adskilte og deltagerne må ikke blandes sig på tværs af stævnerne.
 • Retningslinjerne i ’Fodboldens Corona-regler’ skal overholdes nøje:

https://www.dbukoebenhavn.dk/klubben/klubserivce/fodboldens-corona-regler/

Kontakt sportslig leder i BK Vestia Rasmus Hultberg for vejledning ift. afvikling af kampe og stævner:
Mobil 31 38 99 03
opstart@vestia.dk

Træning

 
Spillernes/forældrenes ansvar
 • Spillerne skal være tilmeldt i Kampklar for at kunne deltage i træning. Se her for info om brug af Kampklar.
 • Ingen spillere møder op, hvis de er sløje, har feber eller andre symptomer.
 • Forældre ikke må opholde på banen eller adgangsvejen før, under og efter træning.
 • Dog vil vi bede forældre til de yngste børn om at følge børnene sikkert ind til banen, hvis der køres med maskiner på adgangsvejen (som følge af byggeriet af Kunst 2)
 • Målmænd skal møde op med rengjorte handsker og må ikke videregive disse til andre.
 • Hav mindst mulig fysisk kontakt – undgå highfives og krammere indtil videre.
 • Spillerne skal gå ind og finde deres træner, som anviser den gruppe og som de skal træne i. Spillernes tasker og tøj opbevares ved basen.
 • Spillerne skal blive i de samme grupper under hele træningen.
 • Spillerne møder op omklædte og med rengjorte/afsprittede hænder.
 • Spillere følges kun til og fra træning med dem, som de er i gruppe med.
 • Husk at undtagelsen fra det generelle forsamlingsloft på 10 personer kun gælder for aktive idrætsudøvere.
Trænerens ansvar
 • Træneren har ansvaret for, at spillergrupperne overholder retningslinjerne.
 • Maks 50 personer i samme gruppe inkl. træner(e).
 • Træneren sikrer at alle fremmødte spillere er registrerede i Kampklar – af hensyn til evt, smitteopsporing.
  Se mere om brug af Kampklar her.
 • Hver gruppe opholder sig under hele træningen indenfor deres ‘base’, som på anlægget er angivet med et tal fra 1-4.
 • Spillernes tasker og tøj opbevares ved gruppens base.
 • Materialer skal være afsprittede inden træning.
 • Målmandshandsker må ikke deles. Overtrækstrøjer må ikke deles under træning og bør vaskes efter hver brug.
 • Kun trænerne henter materialer og sætter dem tilbage i materialerummet (ingen spillere gør dette).
 • Efter træning er slut, skal træneren afspritte alle materialer og vaske/spritte sine hænder.
 • Træneren vejleder sin gruppe i at komme sikkert ud igen af anlægget igen.
Efter træning
 • Spilleren skal forlade træningsområdet efter de retningslinjer, som bliver anvist og må herefter ikke bevæge sig ind på anlægget igen.
 • Spilleren skal spritte hænder efter træning.
 • I tilfælde af smitte er spilleren forpligtiget til med det samme at oplyse dette til klubbens Covid-19 ansvarlige. Ring til Bo Kousgaard på mobil 23 23 86 24.