‘Årets Vestia Frivillige’ 2018 blev Jacob Walter og Gry Skovsted fra pigernes årg 03/04. Et fortjent og meget populært valg. Formand Søren Vesterbæk sagde rosende lyde og overrakte pokaler og gaver som bevis på, at klubben værdsætter det store og dedikerede arbejde, som Gry og Jacob har lagt i pigernes årgang 03/04.

– Gry og Jacob har sammen med Jon Frimand Nielsen (sidste års modtager af prisen, red.) igennem en årrække arbejdet målrettet med at skabe et godt miljø omkring årgang 03 og 04. Der er kvalitet i – og god stemning omkring – træningen, fine sociale arrangementer, ture til stævner og et rigtig højt sportsligt niveau. Det er i den grad fortjent, at vi i dag hylder Gry og Jacob for deres indsats, sagde Vestias formand Søren Vesterbæk.

Generelt er Vestias pigeafdeling i en utrolig flot vækst med kraftigt stigende medlemstal og dette skyldes ikke mindst indsatsen fra de frivillige trænere, holdledere, ungtrænere og årgangsledere på alle pigeårgang. TAK til jer alle for indsatsen!

Læs i øvrigt artiklen her hos DBU København om det nye tiltag med Mikshold, som Gry Skovsted er medinitiativtager til.